Un programa
de la Fundació
Caixa Ontinyent

Es tracta d’un programa d’educació financera enfocat a tots els públics, que té com a objectiu posar a la disposició de la ciutadania material i ferramentes que ajuden a comprendre millor el món financer, i aplicar els coneixements per poder gestionar amb èxit l’economia de les persones.

En aquest sentit, l’Educació Financera ens aporta coneixements, capacitats i habilitats per aprendre a gestionar i planificar les finances en cada etapa de la vida, a prendre millors decisions financeres que afecten als nostres recursos i a ser consumidors racionals i intel·ligents.

En definitiva, l’Educació Financera ens aporta una millora de la gestió econòmica de les nostres finances, ja que totes les persones, al llarg de la seua vida, s’enfrontaran a situacions on hauran de prendre decisions relacionades amb l’estalvi, el consum, el finançament, les inversions, l’emprenedorisme, la jubilació, etc.


Per què un programa d'educació financera?

La Fundació Caixa Ontinyent ha decidit impulsar un programa propi i específic d’educació financera considerant que:

Més informació a la web

  • Es tracta d'una necessitat bàsica no coberta actualment pel sistema docent.

  • Les iniciatives públiques i privades d'aquest camp són encara disperses, dispars i amb un limitat abast.

  • Les dades d'avaluació disponibles mostren que el nivell d'alfabetització financera a Espanya és inferior a la mitja internacional.

  • Es detecta una alta demanda per part de la societat, especialment darrere la recent crisi financera i econòmica.